Полезная информация

Нематеріальна мотивація персоналу: ефективні засоби мотивувати співробітників організації

04.01.2023

Дослідження показують, що з мотивації персоналу безпосередньо залежить чистий прибуток підприємства. Зацікавлені співробітники генерують більше корисних ідей та якісніше виконують свої обов'язки. Але пробудити справжній інтерес до роботи лише за допомогою традиційних методів матеріального стимулювання неможливо. Щоб «запалити» людей непідробним ентузіазмом, важливо правильно підібрати способи нематеріальної мотивації залежно від психотипів та емоційного стану працівників.

Нематеріальна мотивація: що це?

Ефективну діяльність будь-якої компанії забезпечують не просто виконавчі працівники, а ще й відповідальні, ініціативні, які прагнуть професійної самореалізації. Людина працює з максимальною віддачею лише тоді, коли особисто зацікавлена внаслідок своєї діяльності. Тому створення дієвої системи мотивації є одним із основних завдань керівництва компанії.

Нематеріальна мотивація – це старанно продумана система заходів, що не вимагає великих фінансових вкладень, але дозволяє домагатися високої продуктивності праці. Вона ґрунтується на фізіологічних та психологічних особливостях людини та поряд з матеріальними стимулами допомагає вирішувати такі завдання як:
- розвиток професіоналізму та підвищення кваліфікації співробітників;
- Поліпшення умов праці;
- Підтримка здорової атмосфери в робочому колективі;
- Збільшення продуктивності праці;
- підвищення лояльності працівників, запобігання високій плинності кадрів;
- активну участь співробітників у вирішенні стратегічних завдань своєї компанії;
- залучення фахівців із високим професійним рівнем;
- Підняття корпоративного духу.

Нематеріальне стимулювання співробітників, на відміну разової грошової премії, спрямованої на одномоментне заохочення конкретного досягнення будь-якого працівника, спрямоване розвиток трудових відносин у довгостроковій перспективі. Адже для багатьох людей цінність становить не лише зарплата, а й:
  - Комфортні умови праці;
  - дружній колектив;
  - можливість кар'єрного зростання тощо.

Як показують дослідження, якість управління та нематеріальна винагорода впливають на захопленість співробітників своєю роботою набагато більше, ніж зарплата, премії та пільги. При цьому грошові винагороди виступають як короткостроковий мотиватор, а нематеріальні стимули та заохочення – довгостроковий.

*** Мотиваційна система повинна розвиватися постійно, оскільки з часом відбувається спад зацікавленості працівників і це відбивається на продуктивності їхньої праці.

P/S: Пропонуємо для Вашої компанії, онлайн корпоративний тренінг з продажу, а також і, онлайн тренінг В2В прожи, нові технології...
 

<< Назад