Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів

1. Що турбує керівників з точки зору фінансів?
Які основні питання з точки зору фінансів виникають у керівників? Чого керівникові не вистачає для ефективного управління фінансовими показниками.
 
2. "Де гроші?". Вибудовування поточного контролю фінансів в компанії.
Прибуток є, а грошей немає. Де вони? Як пов'язати всі основні звіти та в цілому побачити ситуацію. Розуміння джерел грошових коштів та напрями їх використання.
 
3. У які проекти інвестувати гроші.
Види діяльності: Основна, Інвестиційна, Фінансова.
- Активи А, В, С
- Норма рентабельності інвестицій
 
4. Комплексне фінансове планування на рік і аналіз "що-якщо"
Побудова фінансової моделі розвитку компанії. Перелік основних бюджетів та їх взаємозв'язок у загальній схемі. Аналіз "що-якщо". Визначення меж для перегляду планів. Як автоматизувати процес планування.
 
5. Яку частку прибутку можна витягати без шкоди для бізнесу? Скільки можна витратити на розвиток?
 
Модель прогнозу фінансового стану компанії на основі прогнозного балансу. В які моменти грошей не вистачає, а коли з'являються вільні? Від чого це залежить? Оптимальні темпи зростання компанії. Вкладатися в розвиток або витягувати зараз? Де знайти резерви при швидкому зростанні і під час кризи.
 
6. Фінансові показники. За чим стежити і як в цьому не загубитися?
Основні групи коефіцієнтів: рентабельність, оборотність, ліквідність, продуктивність. Логіка їх побудови. "Правильні" формули. Західні абревіатури: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Що все це означає? З чим порівнювати. Нормування показників.
 
ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Розділ 1. Основні фінансові звіти
Про що можуть розповісти фінансові звіти
- Управлінський облік і звітність
- Навіщо необхідний управлінський облік?
- Завдання управлінського обліку. Принципи управлінського обліку
- Які вимоги зацікавлених осіб в отриманні інформації з даних управлінського обліку
- Яка інформація необхідна Генеральному директору?
- Яка інформація необхідна ТОП менеджменту?
- Яка інформація необхідна мідл - менеджменту?
KPI і побудова системи управлінської звітності
- Облік операцій поточної діяльності підприємства
- Як управляти результатами за допомогою фінансових показників
- Загальне поняття про фінансову звітність
- Звіт про фінансове становище (Баланс) - джерело інформації про інвестиції компанії та джерелах їх формування:
- Балансове рівність
- Основні розділи балансу
- Аналіз балансу
- Структура Балансу на прикладах відомих компаній різних галузей
- Звіт про прибутки і збитки (ОПУ) - джерело інформації про економіку компанії:
- Проблема визнання доходів і витрат
- Формати звіту
- Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційної, EBIT і чистого прибутку
- Аналіз Звіту про прибутки і збитки
- Звіт про рух грошових коштів (ЗРГК) як інструмент управління грошовими потоками:
- Структура Звіту про рух грошових коштів
- Способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи
- Аналіз ЗРГК
- Види діяльності. Витрати за видами діяльності
- Що шукати в фінансових звітах. Як читати цифри?
- Прибуток проти готівкових грошей. Різниця між потоком готівки і прибутком
- Як гроші переміщуються в межах бізнесу. Управління оборотним капіталом
- Управління власним і залученим капіталом підприємства
- Управління власним капіталом
- Управління зобов'язаннями
- Управління активами організації
- Основні засоби
- Амортизація. нематеріальні активи
 
Аналіз фінансової звітності. Основні фінансові коефіцієнти:
- Рентабельність діяльності (продажів), норми прибутку
- Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторської / кредиторської заборгованостями
- Рентабельність активів (ROA)
- Фінансова стійкість і ліквідність
- Рентабельність власного капіталу (ROE)
- Показники оборотності
- Аналіз фінансових коефіцієнтів
- Фактори, що впливають на прибуток фірми.
- Аналіз рентабельності продажів
- Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont
- Операційний важіль (операційний леверидж)
- Фінансовий важіль (фінансовий леверидж)
Основні показники діяльності "Метінвест"
- Структури доходів і витрат Групи
- Собівартість
- Оборотні кошти
- Прибуток і рентабельність
- ROS, ROA, EBITDA, TOE, - "Метінвест"
 
Розділ 2. Бюджетування. Фінансове планування.
"Бюджетування для керівників та нефінансових менеджерів"
- Планування і бюджетування
прогнози і плани. У чому відмінність?
Прогнозування за 10 хвилин
Яка роль відведена бюджетування в управлінні бізнесом
Навіщо потрібно бюджетування? Цілі, зміст, можливості системи бюджетного управління підприємством.
Бюджетування. Як складати і управляти бюджетами?
Центри фінансової відповідальності (ЦФО). Хто за які показники відповідає в компанії
KPI підрозділів
План - факт аналіз відхилень по бюджету
Нормативи
Що потрібно знати про бюджети кожному керівнику підрозділів.
Як оперативно і ефективно управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів.
Основні важелі управління прибутком
 
- Технологія бюджетного управління компанією
Управлінський і бюджетний цикл. Що необхідно робити менеджменту, щоб домагатися встановлених цілей
З чого починається побудова системи бюджетування
Методики бюджетування. Бюджетування по ЦФО і процесно орієнтоване бюджетування (АВВ бюджетування)
Що вибрати статичний бюджет або ковзне планування
Основні види бюджетів - операційні, інвестиційні та фінансові бюджети
Організаційна та фінансова структура.
- Навіщо потрібна фінансова структура? Типи ЦФО
- Принципи формування фінансової структури на базі організаційної. Бюджетування по ЦФО.
Структура - майстер бюджету
Класифікатор бюджетів компанії
Методика складання бюджетів
Фінансове планування як підпроцес бюджетування
Як сформувати фінансові цілі компанії?
Проста модель фінансового планування (гіпотеза пропорційності витрат і частини активів обсягом продажів);
Збалансованість фінансового плану
Як скласти бюджетні прогнози? Структура і технологія складання бюджету.
Як прогнозувати доходи.
Формування показників для бюджету. Бюджетування зверху вниз і знизу вгору.
 
- Техніки формування операційних бюджетів, бюджетів підрозділів
- Виявлення обмежуючих факторів бізнесу
- Бюджет продажів,
- Визначення потреби у фінансуванні обсягу продажів
- Бюджет комерційних витрат,
- Бюджет собівартості,
- Бюджет закупівель,
- Бюджетування витрат на персонал
- Планування оборотного капіталу (склад, дебіторська заборгованість, гроші)
- Планування джерел фінансування компанії: власні і залучені.
- Як спланувати грошовий потік, прибуток, потреба в зовнішньому фінансуванні? Фінансове планування, Фінансові бюджети: Бюджет доходів і витрат (прибутків і збитків), Бюджет руху грошових коштів, Прогнозний баланс. Техніки планування.
- Зведений бюджет компанії
Прогнозування, погодження та затвердження бюджету.
Як обгрунтувати та захистити бюджет?
Бюджет продажів
HR бюджет
Бюджет маркетингу
Бюджет Логістики
Інші бюджети
Регламент, контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.
Як розробити бюджетний регламент
Контроль і процедури виконання бюджету.
Аналіз виконання бюджету. Види аналізу.
Як провести аналіз відхилень план-факт
Піраміда бюджетного аналізу
Оцінка факторів, що вплинули на відхилення і ступінь їхнього впливу
Контролінг та звітність по бюджетах
- Розробка бюджету компанії
- Система фінансового планування і бюджетування:
- Цикл роботи з інформацією в процесі управління
- Постановка цілей і завдань на бюджетний період
- Порядок розрахунку бюджету (послідовність дій)
- Аналіз бюджету
- Аналіз Бюджету. Розробка заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Висновки та рекомендації
 
Резюме бізнес тренера:
Немирівський Ігор, Генеральний директор та керуючий партнер консалтингової компанії "Логолекс", бізнес тренер, консультант, коуч.
 
Практичний досвід:
Практичний досвід Топ-посад і управління - понад 17 років, в т.ч. досвід роботи Генеральним директором, фінансовим директором, одного з лідируючих холдингів в дистрибуції.
 
Впровадження проектів:
- Розробки стратегії і BSC в мережі роздрібних супермаркетів
- Стратегії та ССП в керуючій компанії і групи компаній багатопрофільного холдингу
- Системи збалансованих показників (ССП, BSC)
- Бюджетування в холдингах
- АВВ Бюджетування в холдингах
- Системи оплати за результатом
- Системи KPI - мотивації
- Системи оцінки і диференціації персоналу
- Системи управління витратами АВС costing
- Впровадження управлінського обліку
- Впровадження системи контролінгу в холдингах
- Впровадження ERP в холдингах
 
Розробка і ведення програм МВА, Mini MBA "Ефективний керівник", академія результативного менеджменту
- "Ефективний керівник"
- Результативне управління
- Стратегія бізнесу
- Особистісний ріст
- Фінанси для керівників
- Бюджетування для керівників
- Оцінки і диференціації персоналу
- Лідерство
 
Автор понад 50 публікацій, в т.ч. книг:
- "Бюджетування. Від стратегії до бюджету. Покрокове керівництво" - хіт продажів № 1 в СНД впродовж 5 років
- Система збалансованих показників. Оцінка і реалізація стратегії
- Результативний керівник (підготовка до видання)
 
Проведення навчання у т.ч. в компаніях
- Microsoft, Kmbs (Києво Могилянська бізнес школа), Укртелеком, 5 канал
- Банк "Фінанси та кредит", FCB Managment, Бімаркет ....
 
Проекти:
"Академія лідерства"
- Програми лідерства
- Програми особистісного зростання
"Академія результативного управління"
- Система результативного управління "Ліга чемпіонів"
- Cистемное навчання керівників Mini MBA
- "Ефективний керівник"
Авторські методики в активі Ігоря Немирівського, ввібрали досвід помилок і "підводних каменів" 17-річної діяльності забезпечують гарантований результат.
 
Резюме бізнес тренера:
Старожукова Інна - Бізнес-тренер із більш ніж 16-ти річним практичним досвідом управління фінансами холдингових структур великого бізнесу. Експерт-практик в області фінансів, бюджетування, системи збалансованих показників, управлінського обліку, аналізу та звітності. Величезний досвід формування системи управлінського обліку і звітності по KPI, постановки технічних завдань щодо організації фінансового управління і управлінського обліку для впровадження ERP-систем для групи компаній.
 
Розробка системи KPI-мотивації
Методологія фінансового аналізу для групи компаній
Методика документообігу для групи компаній з альбомом внутрішніх первинних документів.
Інструкції та функціональні обов'язки для співробітників фінансової служби за принципом "від результату"
Постановка системи управління витратами (в т.ч. АВС костинг)
На даний момент бізнес - тренер та керуючий партнер компанії "Логолекс".
 
Кожному учаснику надається:
Комплект навчально-методичних матеріалів;

Вартість участі в семінарі:
1600.00 грн. - За одного учасника.
Для другого і третього учасника знижки 5% і 7% відповідно
 
У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірка матеріалів, обід в ресторані, обговорення доповідей і обмін думками з лектором.
 
Регламент семінару: 9.30-18.00. Перерва 13.30-14.30.
Реєстрація з 9.00 в холі.
 
PS: Дана програма передбачає можливість проведення корпоративного (індивідуального) замовлення сo спеціально розробленими прикладами і завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.
 
Тематика семінару цілком охоплює сферу розвитку і просування бізнесу, а витрати за участь відносяться до складу валових (ст. 5 «ЗУ про оподаткування прибутку підприємств»), які пов'язані з підготовкою, організацією і управлінням виробництва. Всім учасникам надається комплект бухгалтерських документів: оригінали договору, акту і рахунку.